Ydelseskatalog Familiecentret

Ydelseskatalog er et øjebliksbillede på, hvad Familiecentret i Jammerbugt Kommune tilbyder. Vi er i løbende dialog om, hvilke tilbud socialrådgiverne har brug for.

Vores tilbud pt:

 • Socialpædagogisk støtte
 • Intensiv socialpædagogisk støtte
 • Familiebehandling
 • Spædbørnsteam - indsats i eget hjem
 • Støttende og overvåget samvær
 • Støtteperson m.v. ved anbringelse
 • Fast kontaktperson til hele familien
 • Fast kontaktperson for et barn eller en ung
 • Konsulentbistand, råd og vejledning
 • Psykoedukation
 • Supervision til plejefamilier / Aflastningsfamilier eller andre
 • Terapeutiske samtaleforløb
 • Psykologsamtaler
 • - Sandplayterapi
 • - Legeterapi
 • - Spædbarnsterapi
 • "Straksfunktionen"
 • Anonym rådgivning
 • FIGA
 • Gruppeforløb

Her finder du vores ydelseskatalog i pdf-fil

 

Kontakt

Familiecentret

Familiecentret Pandrup
Possementmagervej 1
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 89 16 / 72 57 89 17

Familiecentret Fjerritslev
Skolegade 12
9690 Fjerritslev
Tlf.: 72 57 89 14

Kontakt (private): 

Kontakt (virksomheder): 

 

Leder
Aino Halsboe
Mobil: 41 91 24 81
aih@jammerbugt.dk

Familiecentret Pandrup

Possementmagervej 1 9490 Pandrup

Familiecentret Fjerritslev

Skolegade 12, 9690 Fjerritslev